De Fanfare

Geschiedenis:

De fanfare Sint-Eligius is gesticht in 1931 door de toenmalige pastoor van Lommel-Werkplaatsen, de Heer Alfred en de plaatselijke vakbond. Ere-voorzitter werd de heer Walter Emsens.
In 1981 kregen we de titel Koninklijke toegekend.
In 1931 werd de heer Claessens als dirigent gevraagd, eveneens dirigent bij de harmonie Hoop in de Toekomst. Volgende dirigenten hebben de heer Claessens opgevolgd : Marcel Schepkens, Jos Billen, Jean Frans, Werner Geboers, Gilbert Coenegracht, Karel Geboers en onze huidige en tevens eerste vrouwelijke dirigente Cindy Van Broekhoven.
Sinds eind 1996 is het voorzitterschap in handen van de heer Rob Daems. Zijn voorgangers waren Jan Schepers, Henri Bots, Karel Jacobs, Andr?? Slegers en Willy Cox.
In 1957 stierf onze ere-voorzitter de heer Walter Emsens, zijn zoon Stanny nam de fakkel over.
In 1966 kregen de muzikanten van Sint Eligius hun eerste uniform.
Eind jaren ???50 werd de jongensdrumband opgericht die onder leiding stond van Jan Hendrickx. In 1969 kwamen er ook meisjes bij. In 1995 werd de drumband omgevormd tot percussiegroep en stond onder leiding van instructeur Martin Smets. Eind 2000 stopt de groep met haar activiteiten.
In 1969 werd er ook een majorettengroep opgericht. Jan Hendrickx was de eerste instructeur. Daarna volgden Annemie Buteneers en later Annemie Skopinski hem op. Door een gebrek aan interesse van de jeugd werd de groep ontbonden eind 2000.

Nu repeteert de fanfare elke dinsdagavond van 20u00 tot 22u00 onder leiding van dirigente Cindy Van Broekhoven.